Volume No. X Issue- III

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 इंटरनेटचा इतिहास व ओळख श्री खिल्लारे मारोती आनंदराव
4 मानसशास्त्रीय व्यक्तिमत्व मापन, साहित्य व पद्धतीचा अभ्यास श्रीमती सिंधू विश्वंम्बर झोडपे
4 वंचितांच्या इतिहासलेखनाची आवश्यता - एक अभ्यास प्रा. डॉ. जी. डी. रूपवते
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com