Volume No. II Issue- III

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 बंजारा समाजातील वृद्‌धांच्या आरोग्य विषयक समस्या प्रा. दशरथ जाधव
4 शिक्षणातील नव प्रवाह डॉ. एम्‌. ए्‌. भदाणे
5 RESEARCH METHODOLOGY. KEY CONCEPTS OF THE SCIENTIFIC METHOD Dr. V. S. Murkute
6 बंजारा समाजातील आर्थिक विषयक समस्या प्रा. दशरथ जाधव
7 STRESS MANAGEMENT BY USING LIFE SKILLS Prof. Dr. V. S. Murkute
8 RECENT TRENDS IN TEACHING METHODOLOGY ADOPTED FOR TEACHING THE SUBJECT ACCOUNTANCY IN NASHIK DISTRICT Rohit Pagare
9 स्त्रीत्व, स्त्रीपणा आणि साहित्य प्रा. डॉ. वेदश्री विजय थिगळे
10 जलव्यवस्थापन श्रीमती. आर. डी. बरकले
11 शांततेसाठी शिक्षण प्रा. अमरदीप अशोक रामराजे
12 बदलत्या परिस्थितीत शिक्षक प्रशिक्षकांच्या भूमीकेत बदल प्रा. संजय पु. शेडमाके
13 SARVA SHIKSHA ABHIYAN Mr. Rakesh A. Ramraje
14 अहमदनगर जिल्हयातील अकोले तालुक्यातील दारिद्रयरेषेखालील आदिवासी कुटुंबातील व्यसनधिनतेचे अध्ययन प्रा. सुर्यवंशी एस. के.
15 शैक्षणिक मूल्यमापनाचा विकास : संशोधन साहित्याचा अभ्यास प्रा. सुरेंद्र चंद्रकांत हेरकळ
16 TRIBAL ART IS OFTEN CEREMONIAL OR RELIGIOUS IN NATURE Mr. Anil Trambak Ghandat
17 आरती प्रा. डॅा. सुनील म. पवार
18 TYPES OF FEMINISM Kale Sanjay Ankush
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com

I
I