Volume No. VI Issue- VI

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 इतिहास विषयाच्या अध्यापनात संगणक सहाय्यित अनुदेशन प्रणालीच्या परिणामकतेचा चिकित्सक अभ्यास डॉ. धनंजय सूर्यकांत वडमारे
4 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील विद्यार्थी -शिक्षिकांची समाज माध्यम वापरासंबधीची जाणीव : एक अभ्यास डॉ . के. व्ही. देवरे
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com