Volume No. VII Issue- VI

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 शांतता शिक्षणासाठी जाणीव जागृती प्रतिमानाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास प्रा. डॉ. वडमारे धनंजय सूर्यकांत
4 जीवन कौशल्य विकासात शिक्षकाची भूमिकासमज डॉ. सुभाष कृष्ण वाघमारेदे
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com